RO 19-214646
RO 19-214646
RO 19-214646
RO 19-214646
RO 19-214646
RO 19-214646
RO 19-214646
TEAM N SUPER CONSANGVINA MESSI REPRODUSA PENTRU MATCA
Tatal Consangvin Mesii ( fiica *nepot) 
Mama Consangvin Mesii ( nepot*nepot) reproduși din Mesii cu semisora lui.
4*4 Messi
Mother to "RO 20-552092" 252/1325p 537 km.